(Siste)

Det kommer fram i en ny undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Norsk brannvernforening og KLP.

– Vi vet at eldre er ekstra utsatt for brann, men dette er et urovekkende høyt tall. At en så stor andel pårørende melder om branntilfeller hos eldre, må være et varsko til alle som jobber med forebygging, både innen brann og helse. Men også til de pårørende selv, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

– Eldre personers nærmeste familie er en uvurderlig ressurs i det brannforebyggende arbeidet. De kjenner ofte best til hvilke utfordringer de gamle har, og kan gripe inn med enkle tiltak som øker brannsikkerheten betydelig, mener han.

Tar ansvar

I spørreundersøkelsen svarer 21 prosent at de pårørende er hovedansvarlig for å sikre trygge omgivelser for eldre som bor hjemme. Ytterligere 54 prosent mener at ansvaret må deles med det offentlige, eksempelvis helsevesen og brannvesen.

– Ifølge brannlovgivningen er brannsikkerheten boligeiers eget ansvar. Kommunen har også et betydelig ansvar for å ivareta sikkerheten hos personer som mottar tjenester i hjemmet framfor i institusjon. Men vi er også helt avhengige av at pårørende hjelper til. Det er for eksempel ikke like lett for alle å teste og bytte batteri i røykvarsleren eller sørge for komfyrvakt på kjøkkenet, sier fagsjef Geir Grønsholt i KLP.

55 prosent av de pårørende føler de har tilstrekkelig kunnskap om hva de bør gjøre for å passe på at de eldre er godt nok sikret mot brann. 1 av 3 synes de vet for lite.

– Dette er ikke så vanskelig. Det handler om å være årvåken med tanke på de vanligste brannfellene; komfyrbruk, levende lys, fyring, feil på el-anlegg og eventuelt røyking. Det handler om å legge til rette for tidlig varsling, gjerne med røykvarsler som samtidig varsler alarmsentral, pårørende eller naboer. Og selvsagt legge til rette for trygg og effektiv rømning i tilfelle brann, påpeker Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

– Mye er gjort ved å få montert komfyrvakt. Ifølge nye tall er nær halvparten av alle brannutrykninger knyttet til matlaging på komfyr, framholder Geir Grønsholt.

«Bry deg»

Norsk brannvernforening og KLP gjennomfører denne måneden en informasjonskampanje i samarbeid med 30 brannvesen rundt om i hele landet. Kampanjen heter «Bry deg før det brenner», og retter seg denne gangen særlig mot barnefamilier. Brannvesenet vil stille opp på kjøpesentre og lignende, og dele ut informasjonsmateriell og sjekklister.

– Vi utfordrer foreldre til å gjøre brannsikkerhetssjekken hos bestemor og bestefar til en familieaktivitet. Barna er blant våre beste brannvernambassadører. Om barna ber om brannøvelse hos besteforeldrene, så blir det gjerne slik. Det er ikke lett å si nei til å bry seg om bestemor og bestefar, sier Søtorp. (ANB)