– Vi kommer til å motarbeide enhver plan for bygging i Prestegårdsskogen

Av
DEL

MeningerAlle norske byer har sin bymark, hvor befolkningen i byområdet kan komme seg ut i friluft i rolige naturomgivelser. Fra Østfold kjenner vi Fredrikstadmarka, Sarpsborgmarka, Mossemarka og Høyåsmarka/ Ertemarka. Vi kjenner godt til arbeidet med å trekke markagrenser og bevare disse skogområdene som viktige for rekreasjon.

LES OGSÅ: Eiendomsutvikler ønsker å bygge boliger i Prestegårdsskogen: – En hellig ku for mange

Askim har Prestegårdsskogen som sin lille bymark. Lysløypa slynger seg gjennom området. Opplysningsvesenets fond eier Prestegårdsskogen. De har ikke skjøttet skogeiendommen spesielt bra som natur- og friområde de seineste tiårene, men like fullt ligger skogen der og venter på en langsiktig forvaltningsplan til beste for folkehelsa til barn, ungdom og eldre.

Vi ser hyppig barnehager på tur med sine små i naturen og elever i aktivitet med uteskole. Dette vil bli mye mer viktig i framtida. Skolekart og orienteringskart er også utviklet av frivillige organisasjoner, med årlige arrangementer med kart og kompass. Alle boltrer seg på tvers av lysløypa. Hele Prestegårdsskogen blir tatt i bruk.

Nå trues Prestegårdsskogen. Ikke uventet dukker Clemens Eiendom AS opp og skal tjene penger sammen med Opplysningsvesenet fond - med en enorm utbyggingsskisse på inntil 225 boligenheter, som vil blokkere hele friluftsområdet. Clemens Eiendom AS skal beholde det grønne preget, hevder de i intervju med lokalavisa. Alle skjønner at det ikke går an.

Indre Østfold SV vil ikke under noen omstendighet støtte slike utbyggingsplaner i Askims eneste lille bymark. Vi kommer også til å motarbeide ethvert forslag til redusert utbygging i Prestegårdsskogen i arbeidet med ny arealplan i Indre Østfold kommune. Vi er et tydelig grønt parti med vekt på folkehelse og fysisk aktivitet, spesielt for den oppvoksende slekt. Barn og ungdom må komme seg ut i naturen i nærhet av der de bor. Det holder ikke å bare bevare selve lysløypa. Hele Prestegårdsskogen skal forbli grønn med «hensynssone friluftsliv», som det heter på fagspråket.

SV i Indre Østfold vil fortette med boligbygging i byene, tettstedene og de lokale grendesentrene i nye Indre Østfold kommune. Vi har en helhetlig plan- og miljøpolitikk som vi gleder oss til å utvikle i praksis i arbeidet med den nye arealplanen for hele storkommunen. I dette arbeidet skal vern av dyrket mark og bevaring av grønne lunger og bymarker være helt sentrale planforutsetninger. Prestegårdsskogen skal forbli grønn i sin helhet.

Artikkeltags