Istedenfor 20 tonn poteter i året kan det bli 11 småhus på dette jordet – det liker naboene dårlig

Erik og Anne Berit Lund Haube på Ulrikstad gård ønsker å bygge ut et jorde i Ulrikstadkrysset, mellom Ultvedtveien og Morstongveien på Slitu.