«Planen om å bygge opp Monaryggen med annen ren masse og utvikle området for bolig og næring høres derfor fornuftig ut»

NY BYDEL: Grustakene kan komme til å bli erstattet med et bolig- og næringsområde.

NY BYDEL: Grustakene kan komme til å bli erstattet med et bolig- og næringsområde.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Det private initiativet om å gjøre om dagens grustak på deler av Monaryggen til et område for bolig og næring er spennende.

Ikke bare det, men også å tråd med hva sentrale myndigheter ønsker: Boligbygging langs sentrale transportårer. Får planen politisk gjennomslag blir området en ny bydel, ikke i Mysen, men i Indre Østfold kommune.

For det er liten tvil om at områdene mellom Mysen og Askim vil fortettes og bygges ut i årene som kommer, slik områdene mellom Sarpsborg og Fredrikstad på vestsiden av Glomma har blitt. Dette kan bli starten på en tilsvarende utbygging.

At det ligger store økonomiske interesser i å ta ut mest mulig av grusforekomstene i området er det vel neppe noen tvil om. Det er garantert også sikkert en del av motivet for planen som legges fram. Men det gjelder et område som allerede er dramatisk endret på grunn av grusuttakene som allerede er gjort og som det må ha liten eller ingen verdi å verne, ta vare på.

Planen om å bygge opp Monaryggen med annen ren masse og utvikle området for bolig og næring høres derfor fornuftig ut.

Planen omfatter grustakene Langebrekke, Laugslet og Høysand. Deter for dette området det nå fremmes et privat reguleringsforslag. Totalt areal: 550 dekar. Samtidig med at grusen tas ut, skal andre rene masser kjøres inn til deponi. Samtidig skal selve ryggen bygges opp på nytt og beplantes.

På nordsiden av ryggen vil planfremmerne ha et næringsområde. På sørsiden skal det tilrettelegges for boligbygging. For eierne er dette et kinderegg – det vil si tre ting på én gang: Utnytte maksimalt en grusressurs. tilby deponikapasitet og tilrettelegge for bolig og næringsbygg på sentrale tomter.

Planene er sendt både i Eidsberg og Trøgstad kommuner, siden området ligger i de to kommunene. Politikerne gjør klokt i å stille tydelig krav til gjenoppbyggingen. Gjøres det kan området bli et smykke i stedet for det såret i naturen det er i dag. Samtidig som man gjenskaper det naturen i sin bygde opp.

Artikkeltags