Når mange skal ut og shoppe samtidig, er det økt fare for bulking, melder Tryg Forsikring.

«Butikker og kjøpesentre lokker med tilbudspriser, og mange handler gjerne inn mye julegaver denne fredagen. Men biltrafikken som medfølger har sin pris. Statistisk sett vil det i dag bli flere bilulykker hvert eneste minutt i perioden mellom klokken 12 og 18 på ettermiddagen», skriver selskapet i en pressemeliding.

- I fjor toppet ulykkene seg rundt klokken 16 da det var minst 99 bilulykker i timen i Norge. Statistikken forteller at verstingen er en mann i aldersgruppen 50 til 64 år, og at den største ulykkesgruppen er såkalte eneulykker, det vil si det kun oppstår skade på egen bil. Aller helst bør en la kvinnene kjøre i dag. Andelen bilulykker med menn bak rattet i fjor er hele 73 prosent høyere enn for kvinnelige sjåfører, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Og han fortsetter:

- I de tidligste ettermiddagstimene og rushtiden vil det være enormt med biler på veiene, spesielt til og fra kjøpesentre og butikker. Stressede bilister vet vi utgjør en forhøyet risiko, ikke minst i parkeringssituasjoner. Vi oppfordrer derfor folk til å sette av rikelig med tid når de skal handle i dag. Er du sjåfør så vis aktsomhet, kjør defensivt og ikke ta unødige sjanser.

Noen av rådene fra selskapet er å parkere langt unna inngangen på kjøpesentrene og aller helst rygge deg inn.

Det er registrert totalt 1.364 bilulykker på Black Friday i fjor. Av disse er 408 ulykker med manglende data i statistikken, slik at de ikke kan spores til fylke eller kommune.