Bilbergingsfirma måtte ta affære umiddelbart etter tilsyn

Martiniussens Bilservice har hatt tilsyn fra Fylkesmannen. Der ble det oppdaget fire avvik som selskapet måtte ta tak i umiddelbart.