Gå til sidens hovedinnhold

Menn hardest skadet

Artikkelen er over 7 år gammel

Menn skader seg verre i trafikken enn kvinner, viser en fersk analyse fra forsikringsselskapet If.

Langt flere menn enn kvinner rammes av alvorlige trafikkskader. Det går frem av analysen som If Skadeforsikring har gjort av egen personskadestatistikk med 22.000 skadetilfeller fra 2007 til 2012. Mennene i statistikken står for nesten dobbelt så mange alvorlige eller livstruende skader, og tre ganger så mange dødsfall som kvinnene.

Store forskjeller

– Den store forskjellen i antallet alvorlige skader mellom menn og kvinner kan derfor ikke forklares med totalt sett flere skader på menn, sier rådgivende lege i If, Marit Krohg.

En forklaring kan være at menn rett og slett har en annen og mer risikofylt atferd i trafikken enn kvinner, påpeker hun.

Kvinner er overrepresentert ved fotgjengerskader og passasjerskader, mens menn er overrepresentert ved førerskader og sykkelskader.

Tankevekkende

– Det er særlig tankevekkende at menn også blir mer alvorlig skadet som fotgjengere og passasjerer. Det kan se ut som menn også tar større sjanser enn kvinner når de ferdes langs veien eller blir med andre som passasjer i bil eller på motorsykkel, sier Krohg.

Menn er også overrepresentert ved eneulykker, det vil si utforkjøringer der ikke et annet kjøretøy har vært involvert. Ved personskade hos en mannlig fører er sannsynligheten for at den har skjedd i en eneulykke halvannen gang høyere enn ved personskade hos en kvinnelig fører. Menn har også de mest alvorlige ene-ulykkesskadene.

– Ved utforkjøringer antar vi at det en klar sammenheng mellom høy fart og alvorlig skade, sier rådgivende lege Marit Krohg i If Skadeforsikring.

Kommentarer til denne saken