Gå til sidens hovedinnhold

Lever farlig på to hjul

Artikkelen er over 7 år gammel

Annenhver syklist har opplevd farlige situasjoner med bilister, viser en ny undersøkelse. Syklister sliter spesielt med bestemmelsene om vikeplikt i kryss.

En av tre syklister opplever det vanskeligst der sykkelvei krysser bilvei, viser spørreundersøkelsen If Skadeforsikring har gjennomført.

– For meg går det greit. Jeg er så forsiktig, og går alltid når jeg skal over veien. Hvis jeg skal svinge signaliserer jeg ved å rekke ut handa, men jeg sykler mest på fortau. Det er tryggest, sier Tove Lise Kristiansen (47) fra Askim.

5.000 skadde i året

Syklister har 20 ganger høyere risiko for å skade seg enn bilister. Mens antall trafikkdrepte går markert ned, blir fortsatt nesten like mange syklister og fotgjengere alvorlig skadd i trafikken.

Store mørketall

– Typisk for mange sykkelulykker er at bilister er uoppmerksomme, høy hastighet på bilen og syklister som sykler fort og aggressivt, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If Skadeforsikring.

I 10-årsperioden frem til og med 2011 døde i gjennomsnitt ni-ti syklister hvert år i trafikken. De siste ti årene er i gjennomsnitt 680 syklister skadd i trafikken årlig. Likevel er trolig det virkelige tallet for alvorlige skader høyere, fordi ikke alle ulykker blir rapportert til politiet. Beregninger fra Transportøkonomisk Institutt viser at rundt 5.000 syklister årlig søker legebehandling etter ulykker.

Vanskelige kryss

De fleste alvorlige sykkelulykkene skjer i kryss, og i If-undersøkelsen oppgir 1 av 3 syklister at de opplever kryssing mellom sykkelvei og bilvei som vanskeligst.

Norsk statistikk viser at dødsrisikoen for syklistene er klart høyest der tunge kjøretøy er involvert. En analyse av 33 dødsulykker på sykkel som Statens vegvesen har gjennomført, viser at tunge kjøretøys blindsoner er spesielt kritisk for syklende og gående både på grunn av manglende synlighet og beskyttelse.

Irriterer hverandre

Antall drepte i trafikken har gått markert ned gjennom flere år og var i fjor 154, som er det laveste siden 1950. Mellom 13 og 16 prosent av alle trafikkdrepte de siste årene er syklister og fotgjengere.

– I tillegg til fysiske tiltak og fartsreguleringer, trengs det også mye informasjon og ikke minst holdningsskapende arbeid. I holdningsarbeidet vil det være spesielt viktig å få redusert de mange irritasjonselementene som både bilister og syklister har mot hverandre, sier han.

– Man må jo ta hensyn og følge trafikkreglene, konkluderer Tove Lise Kristiansen og tar på seg hjelmen for å sykle videre.

Kommentarer til denne saken