Berit kastet seg på sykkelen da hun hørte om savnet sambygding