Den siste tidens snøfall har ført til smalere gater og fortau. Enkelte steder er også parkeringsfelter utilgjengelige på grunn av deponert snø. Dette gir redusert framkommelighet og kan utgjøre en trafikkfare. Vi vil derfor utføre fresing av boliggater og bortkjøring av snø fra parkeringsfelter fra og med mandag 23. januar, står det på Indre Østfold kommunes hjemmeside. Dette gjelder i hele kommunen.

Arbeid dag og natt

Driftsleder for vei, friluft og bymiljø Glenn Thomas Filtvedt sier sentrum i Mysen og Askim vil bli frest og ryddet på kveldstid når trafikken er mindre.

– Natt til tirsdag blir Vammaveien og Indre Ringvei i Askim frest. Snøen der blir fraktet vekk med bil, opplyser han.

– Hvor gjør dere ellers av snøen?

– Noe vil nok havne inn på private eiendommer. Men vi forsøker å dra med oss snøen til ubebygde arealer, forsikrer han.

Filtvedt opplyser at store snøhauger på offentlige plasser også skal fjernes med hjullaster

– Derfor er vi takknemlige hvis bilister ikke parkererer nær disse, sier han.

Flytting av biler

Snøfresingen vil gi bedre trafikk- og kjøreforhold, men krever at det ikke er parkert biler langs boliggatene, og at publikum holder god avstand til mannskapene som rydder.

Vi kommer til å måtte frese snø inn på eiendommene langs veien, der forholdene tilsier dette. Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre, står det videre på kommunens hjemmeside.

Det minnes om at det er ikke lov å legge deponert snø tilbake på offentlig areal, siden framkommelighet veier tyngre enn privat atkomst.

Ifølge Samferdselsdepartementet må eiendommer som grenser ut til offentlig vei regne med at noe av snøen som brøytes eller freses havner inn på privat grunn. Dette er det en langvarig og etablert praksis for. Den nytten eiendommer som grenser til offentlig vei har av å få ryddet veien for snø, anses som større enn ulempene ved at noe av snøen havner på privat grunn.

Fare for hålke i helgen – enkelte butikker har ikke mer strøsand å selge