– Ny næring med tilhørende veier kommer til å ødelegge og fortære landskapet

Øivind Gryteland

Øivind Gryteland Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerEt samlet kommunestyre i Eidsberg liker ikke totalforbud mot spredt boligbygging utenfor 3 kilometersonen og har levert innsigelse til revidert fylkesplan.

Det burde de ikke gjøre.

Per Inge Bjerknes er glad for at hele kommunestyret har felles front mot fylkeskommunen i denne saken. Det snakkes om lokalt selvstyre og hvorfor skal ikke folk få bygge og bo der de vil? Er’e så farlig?

Ja, faktisk er dette helt vesentlig, om man ønsker en langsiktig og god utvikling i den delen av kommunen som domineres av landbruk, eller der det såkalte kulturlandskapet befinner seg. På et møte om næringsutvikling for noen år siden, kom jeg i prat med Ole Maurtvedt. Jeg fortalte ham at jeg overtok min bestemors gård for å slippe vekk fra hjembygda Bærum, der jeg bodde til jeg var 23 år.

«Nå tror jeg Bærum har flyttet etter deg.» sa Maurtvedt. Han har et stort poeng.

Alle kan se hvordan det gikk i Bærum. Impresjonisten Claude Monet som bodde tre vintermåneder på Bjørnegård Pensjonat i Bærum i 1895, malte et landskap som nå er bygget helt ned. Vakre vestre Bærum er fullstendig ødelagt.

Ser ikke Eidsberg kommunestyre at dette kan skje her også? Befolkningsøkning, nye næringer med tilhørende veier og infrastruktur kommer til å ødelegge og fortære landskapet slik vi kjenner det. Mye nyrik, smakløs byggeskikk, for ikke å snakke om den fascinerende Auschwitz-estetikken i dagens kylling og kalkunhus, har allerede gjort stor skade på kulturlandskapet.

I denne sammenhengen representerer Gunnar Heens Landbruksverksted, et eksempel på at det ikke alltid er noen motsetning mellom hensynet til kulturlandskapet og næringsutvikling. Heen Landbruksverksted er en større bedrift, der hensyn til byggeskikk rundt et gammelt gårdstun er vel ivaretatt.

Kommunen bør derfor snarest etablere konkrete regler for byggeskikk, landskapsvern og estetikk, før det ropes på mer utbyggingsarealer utenfor 3 kilometersonen.

I England har man vært oppmerksom på dette i mer enn hundre år, der landskapsvernområdet Cotswolds kan tjene som eksempel på hvordan tingene bør gjøres. Dette er et samlet verneområde, grovt sett 40 km bredt og 145 km langt. Det strekker seg sørvestover, sør for byen Stratford-upon-Avon til rett sør for byen Bath.

Her får man ikke gjøre som man vil, men må rette seg etter meget strenge regler for alt fra hekker, steingjerder, trær, bekker, elver, vann og selvsagt byggeskikk. Vil du bygge nytt her, og det lar seg faktisk gjøre, må du bygge innenfor etablert byggeskikk og ikke oppføre noe som bryter med historie og tradisjon.

Når trolig grendeskolene forsvinner med den nye storkommunen, bortfaller også enda et argument for spredt boligbygging. I miljø og klimasammenheng bør ny bebyggelse komme nær allerede etablerte tettsteder og bedrifter, slik at vi unngår unødvendig kjøring mellom hjem, skole og arbeid.

Artikkeltags