Barnehagen måtte gjøre en vesentlig endring for å fortsette driften: – Har troen på det nye kapittelet

Menighetsbarnehagene Kirkestallen og Kirkestua inviterte til snorklipping og pølsefest i anledning starten på et nytt kapittel for dem.