Bane NOR har bestemt seg – sender beskjed til Hareide innen 1. juli