Et ganske så sikkert vårtegn er støy fra nattlige arbeider på jernbanelinjen. Bane Nor har nå sendt ut sms-varsel til drøyt 3.000 beboere langs Østre linje med opplysninger om sted og tid for maskinelt sporvedlikehold på en rekke steder og delstrekninger.

Vårjobben som må gjøres

Arbeidene vil bli utført mellom klokka 22.00 og 06.00 i perioden 6. - 10. mai. Av sikkerhetsmessige og praktiske grunner er det nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken, derfor utføres arbeidet på nattestid, ifølge Bane Nor.

– Dette er en del av vårjobbingen både på Østre og Vestre linje og andre banestrekninger. Det er snakk om et nødvendig og planlagt vedlikehold og en justering av sporet på flere kortere strekninger, sier kommunikasjonsrådgiver hos Bane Nor, Harry Korslund.

LES OGSÅ: Fikk ikke fylkestinget med på ny runde om trasévalg til Østre linje og ny stasjon i Ski – frykter forsinkelser

Svære labber

– Hvorfor utføres denne jobben nå?

– Jobben må gjøres hver vår etter teleløsningen. Av erfaring vet vi at vi får utfordringer på denne tiden av året. Telehiv fører til ujevnheter som må justeres, ellers vil det forsterke seg. Vi bruker en pakkemaskin for å gjøre sporet mer stabilt og supplerer med pukk der det trengs for å rette ut skader og ujevnheter etter telen. Vi supplerer med ballastpukk for å holde sporet stabilt. Det er en del av samfunnsoppdraget vårt å legge forholdene til rette for at flest mulig tog går når de skal gå – og å redusere risikoen for akutte driftsforstyrrelser.

– Hva slags maskiner vil være i sving på sporet?

– Pakkemaskiner med svære labber som løfter og plasserer. De beveger seg cirka 600 meter i timen, forklarer Korslund.

Av meldingen fra Bane Nor går det frem at dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner  for pakking av sporet og fordeling av ballastpukk benyttes.

Bane Nor beklager ulempene som følge av støy.

LES OGSÅ: Bane Nor: – Punktligheten ble mye bedre på Østre linje med nytt signalsystem

Kortvarig støy

– Hvordan vil folk merke støyen fra dette arbeidet?

– Det er maskinstøy som høres godt, derfor går vi ut med dette varselet. Siden maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, vil støyen være forholdsvis kortvarig og forbigående.

– Blir det mye jobbing på jernbanesporet utover sommeren?

– Vi er nå helt i starten på arbeidssesongen når det gjelder mye av det vi driver med av forebygging og fornyelse. April til oktober er en travlere tid på banen. Dette er nok ikke siste gangen i sommer at folk langs Østre linje får varsel om planlagte arbeider, sier Harry Korslund.

Disse arbeidene er varslet:

– Natt til 7. mai: En strekning på 400-500 meter ved Skotbu.

– Natt til 8. mai: Pakking (stabilisering) av sporveksel ved Spydeberg stasjon samt delstrekninger mellom Spydeberg og Askim. Fordeling av ballastpukk på delstrekninger mellom Askim og Mysen.

– Natt til 9. mai: Pakking av sporveksel ved Askim stasjon, samt delstrekninger Spydeberg-Askim.

– Natt til 10. mai: Pakking (stabilisering) på delstrekninger mellom Askim og Mysen.