Ba om oversikt – livsviktige planer blir liggende i skuffen

Når gang- og sykkelveien Hærland kirke til Ramstad bygges, er helt i det blå. Den føyer seg inn i rekken av prosjekter uten penger.