Her har mange kjøpt listverk – nå er bedriften solgt

Mange indre østfoldinger har kjøpt trelast på Hemnes. Nå har bedriften fått ny eier.

DEL

Stangeskovene ble i 2014 deleier i selskapet Hemnes Tre AS, som da var eid og drevet av Emil Grepperud. Det er nå inngått en avtale om at Stangeskovene overtar resterende aksjepost, med virkning fra og med 2020. Hemnes Tre AS blir derved et heleid datterselskap under Stangeskovenes industridivisjon. Emil Grepperud fortsetter som daglig leder.

Virksomheten i Hemnes Tre AS omfatter foredling av listverk og vindusutforinger til større byggeprosjekter, og er lokalisert ved Hemnes i Aurskog-Høland kommune. Rett nord for Trøgstad. Selskapet har i dag åtte ansatte, og omsetter for ca. 35 mill. kr.

Stangeskovene AS driver skogbruk, trelastproduksjon og byggevarehandel i Akershus, Østfold og Hedmark. Konsernet har en samlet omsetning på ca. 850 mill. kr, og 210 ansatte. Virksomheten omfatter bl.a. 227.000 dekar skog, to sagbruk, tre høvlerier og åtte byggevareutsalg.

Administrerende direktør i Stangeskovene AS, Erik Toverud, er godt fornøyd med den utviklingen Hemnes Tre har hatt i de senere årene, og ser oppkjøpet som en viktig del av selskapets strategiske satsing på listverk. I dag tar K. Kværner Industri og Hemnes Tre til sammen 10 prosent av listverksmarkedet.

Daglig leder Emil Grepperud grunnla selskapet for 20 år siden, og har siden den gang ledet selskapet gjennom en kontinuerlig utvikling og markedstilpasning.

– Samarbeidet med Stangeskovene har jeg opplevd som meget positivt, og jeg er sikker på at Hemnes Tre får de beste forutsetninger for videre utvikling når det nå blir et heleid selskap innenfor Stangeskovene Industri. Jeg ser fram til å satse videre i et spennende marked sammen med de øvrige medarbeiderne i selskapet, sier Grepperud.

Artikkeltags