Denne butikken forsvinner – snart kommer en helt ny kjede inn

Days like this blir borte og Zavanna tar over på Askimtorget.