Anders (35) mener dette kan sette mennesker og dyr i fare langs tursti

Oppdemte vann langs Solbergfosslinna kan være en fare for mennesker og dyr. Det mener turgåer Anders Holm Mehus Westgaard (35).