Innsatsleder: – Dette kunne kommunen klart selv

Å sende ut fem brannmenn på 100 prosent overtid for å fjerne et tre som har blåst ned over en kommunal vei, er ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig, kritiserer Tore Sandem.