De ansatte lagde nytt selskap da det gamle gikk konkurs – nå skylder de nærmere 3 millioner kroner

Firmaet Vei og Vedlikehold as har gjeld på nærmere 3 millioner kroner. Nå er firmaet konkurs.