Anette (30) har åpnet salong med et tilbud du tidligere måtte ut av IØ for å få

Anette Swan Forsbakk (30) åpnet mandag et tilbud indre østfoldinger tidligere måtte reise til Ski for å få.