ASKIM: Regjeringen kom onsdag med forslag til statsbudsjett for 2016. De foreslo blant annet å øke det maksimale samlede sparebeløpet i boligsparing for ungdom (BSU) fra 200.000 kroner til 300.000 kroner. Banksjef ved DNB i Askim, Geir Atle Teigen mener at det er et skritt i riktig retning, men at det fortsatt ikke går helt i balanse sammenlignet med boligprisene.

I riktig retning

– Jeg som bankmann syns det er bra at maksgrensen økes, for det behøves virkelig, men hvis vi ser på prisnivået i markedet, så er det egentlig ikke nok. Med tanke på at det er lovfestet at man nå må ha 15 prosent egenkapital for å få boliglån, kan 300.000 kroner være i minste laget. Det vil gi rom for kjøp oppad til 2 millioner kroner, men i mange tilfeller koster boligen mer enn dette. Det er en del omkostninger ved boligkjøp som gjør at du fort må ha 50-60.000 kroner til i egenkapital, for å få en bolig til 2 millioner, sier Teigen.

Han mener at hvis grensen på BSU skulle vært reel i forhold til dagens prisnivå i boligmarkedet, burde den vært på rundt 400.000 kroner.

Maksinnskudd uendret

– Det som ikke ble endret er jo maksinnskudd per år til BSU. Den nye, økte grensen kan gjøre det vanskelig for mange å nå maksgrensen, da de overstiger maksalder for å sette inn på BSU-konto. Det maksimale du kan sette inn på en BSU-konto i året er fortsatt 25.000 kroner. Jeg mener det burde vært åpnet for betydelig større innskudd årlig. Mellom 40 og 50.000 kroner ville vært mer riktig i forhold til dagens prisnivå. Det ville også gitt folk som bare har ett par år igjen til de ikke kan sette inn mer penger, en mulighet til å fylle opp kontoen, sier banksjefen.

Han kommer med en klar oppfordring til at alle som har mulighet til å spare i BSU burde komme i gang så fort som mulig.

– Selv om man kanskje som ung voksen ikke har mulighet til å fylle opp til maksgrensa hvert år, så er alt bedre enn ingenting. Dette er et svært bra lån, med skattefradrag på 20 prosent av summen du setter inn uansett. Gitt at du skatter. I tillegg er renten cirka fire ganger høyere enn på vanlige sparekontoer. Nå som maksgrensen er hevet, men ikke maksinnskuddet årlig, legges det opp til at man må sette inn så mye som mulig hvert år for å få mest mulig ut av BSU-en, sier Teigen.

Rentefradraget senket

Han kan opplyse om at i dag sparer én av tre unge voksne i BSU på landsbasis. I Indre Østfold er det kun én av fire som bruker spareordningen.

– Det vi kan se er at i snitt spares det cirka 80.000 kroner i BSU i Norge. I Indre Østfold sparer vi 85.000 kroner i snitt i BSU. Vi ser også et tydelig skifte i sparing hos denne aldersgruppen fra de blir 20–21 år. Da øker sparingen betraktelig. Hvorfor det er færre som sparer i BSU i Indre Østfold enn på landsbasis, tror jeg kommer av høy arbeidsledighet, sier Teigen.

Et annet punkt i forslaget til statsbudsjettet er at rentefradraget blir senket fra 27 til 25 prosent.

– Kort sagt betyr det at man får litt mindre trukket fra på lånene. Regnet med et overslag vil man få trukket fra 1.000 kroner mindre i året på et lån på 2 millioner kroner ved en rente på 2 prosent. Dette vil ramme dem med lav inntekt mer enn dem med mer. Er du blitt arbeidsledig og har et boliglån, betyr 1.000 kroner ekstra i året betydelig mer enn for folk som har normal inntekt, sier Teigen.

Det har ikke lykkes avisen å få en kommentar fra Forbukerrådet i saken.