Næringsutviklerne i Indre Østfold om fremtiden: – Drømmer om at dette skal bli vårt svar på Grünerløkka 

Den ene har 400 mål med uforløst næringspotensiale, den andre drømmer om et lokalt Grünerløkka.