Kjøpte enebolig til nesten 4,3 millioner kroner – nå har paret fått et solid prisavslag

Uenighetene bunnet i deler av et etasjeskille som var av tre og ikke betong.