Rammes av kommunal regnefeil: – Pengene kunne gått til nye leker til barna, vikarer eller kurs for de ansatte

De private barnehagene i Askim mener at en regnefeil i kommunen kan føre til at de får for lavt tilskudd.