Ildsjeler er forbannet etter at noen har drept nesten alt liv i dammen: – Dette er miljøkriminalitet

Dammen på museet i Askim er et yndet besøkssted for barn i skolefritidsordninger og barnehager. Nå har noen trolig tømt drivstoff i den.