Hvis ikke kirken får høre fra 26 familier vil gravstedene deres bli slettet – se oversikten

Hvis kirkekontoret ikke hører fra de forfalte gravstedene innen desember 2019, vil de tilbakeføres til kirkegården og slettes.