Ikke gjør dette på julebordet

En mannlig leder ble oppsagt etter å ha opptrådt seksuelt krenkende overfor to kvinnelige ansatte på julebordet.

En mannlig leder ble oppsagt etter å ha opptrådt seksuelt krenkende overfor to kvinnelige ansatte på julebordet. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Leder ble oppsagt etter å ha opptrådt seksuelt krenkende overfor to kvinnelige ansatte på julebordet.

DEL

(Siste) Det som skjer på julebordet i en bedrift, behøver nødvendigvis ikke forbli bare på julebordet. Arbeidsgiveren er nemlig i sin fulle rett til å gripe fatt i uønskede situasjoner fra julebordet i etterkant.

HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa uttaler til infotjenester.no at et julebord ikke kan regnes som et privat arrangement, og at uønskede episoder fra julebordet senere kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Han viser til en dom fra Agder lagmannsrett, hvor en leder ble sagt opp etter å ha opptrådt seksuelt krenkende overfor to unge kvinnelige ansatte. Mannen hadde også bestilt drikkevarer på bedriftens regning uten fullmakt.

– I dommen slås det fast at «et julebord er et jobbrelatert sosialt arrangement hvor arbeidsgiveren har rett til å stille krav til de ansattes adferd». Retten understreker at arbeidsmiljølovens vern mot seksuell trakassering gjelder på sosiale arrangementer, og antas ikke minst å kunne ha praktisk betydning der, uttaler Gauslaa.

Arbeidsgivere må imidlertid legge lista litt høyere på firmafester enn i arbeidshverdagen for hva som kan aksepteres.

– Men du trenger ikke å godta utskjellinger og trusler, sier Gauslaa.

Arbeidsrettsjuristen sier at det alltid må vurderes hvor alvorlig en hendelse har vært.

– Arbeidsgiver kan reagere på ulike måter på uønsket adferd på et julebord. Det kan dreie seg om alt fra en irettesettelse til avslutning av arbeidsforhold gjennom oppsigelse eller avskjed. En oppsigelse eller avskjed krever saklig grunn, og overtramp på julebordet kan være en slik grunn, framholder Hans Gjermund Gauslaa. (ANB)

Artikkeltags