Hoppet av Indre Østfold kommune og fikk seg jobb på samme Oslo-kontor

Ikke alle ansatte i de fem kommune valgte å bli med inn i den nye storkommunen. Tre kvinner hoppet av sammenslåingsprosessen og fikk jobb på samme sted i Oslo.