Færre ledige i Østfold – se hvilken av de lokale kommunene som har størst nedgang

ILLUSTRASJONSFOTO

ILLUSTRASJONSFOTO Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Det er nå 3 928 helt ledige i Østfold, 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er 560 færre helt ledige nå sammenlignet med mai i fjor, en nedgang i ledigheten med 12 prosent.

Ledigheten i landet er på 2,6 prosent, og har gått ned med 12 prosent fra mai 2016. Det er lavest ledighet i Sogn og Fjordane med 1,4 prosent. Høyest ledighet er det i Rogaland med 3,9 prosent helt ledige.

Færre arbeidsledige med yrkesbakgrunn fra industri

Ved utgangen av mai deltok 1 198 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i Østfold. Sammen med de helt ledige er det 5 126 østfoldinger uten ordinært arbeid, 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang med 684 personer siden mai 2016, da 4,1 prosent av arbeidsstyrken var bruttoledige.

Ledigheten har gått ned i mange av de store yrkeskategoriene fra mai i fjor til i år. Antallet ledige med yrkesbakgrunn fra industri har gått ned mest, 138 færre helt ledige fra mai 2016 til mai 2017. Det er nå 490 helt ledige med industribakgrunn. Ledigheten har økt mest for de med yrkesbakgrunn fra helse, pleie og omsorg. Det er nå 354 helt ledige med yrkesbakgrunn fra helsesektoren, en økning med 35 personer sammenlignet med mai i fjor.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Askim på 3,7 prosent, Moss på 3,5 prosent, Eidsberg på 3,1 prosent, Fredrikstad på 2,8 prosent, Halden på 2,7 prosent, Sarpsborg på 2,6 prosent og Rygge på 2,4 prosent. Blant disse kommunene synker ledigheten prosentvis mest i Eidsberg.

Utviklingen den siste måneden

I mai måned er ledigheten for unge under 30 år 3,5 prosent, 1 130 helt ledige, en nedgang med 305 personer i forhold til mai 2016. I tillegg deltar 456 unge på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. For å se på trenden i ledigheten fra måned til måned benyttes sesongjusterte ledighetstall.

Sesongjustert ledighet i mai viser at ledigheten i Østfold har gått ned med 5 prosent fra forrige måned. I mai ble det lyst ut 1 136 stillinger i Østfold via NAV, en økning med 4 prosent fra samme måned i fjor. Flest utlyste stillinger er det i helse, pleie og omsorg og innen butikk- og salg med henholdsvis 264 og 135 stillinger.

Artikkeltags