Arbeid på Østre linje gjør at overgangen må stenges