Ansatt på sykehus har fått korona – fem beboere i isolasjon