Anne-Marthe (36) søker om fritak fra politiske verv – dette sier hun om årsaken

En ledende kommunepolitiker i Senterpartiet ber om å bli fritatt fra sine politiske verv.