Uvaksinerte utgjorde 59 prosent av de 175 nye covid-pasientene som ble lagt inn på sykehus i forrige uke. 38 prosent var fullvaksinert.

Fullvaksinerte er dem som har fått to doser eller mer med koronavaksine.

22 av de 67 fullvaksinerte som var innlagt hadde også fått en tredje dose, ifølge ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet.

Andel nye pasienter per uke som er fullvaksinert, var høyere enn andelen uvaksinerte i perioden uke 41 til uke 48. Men i uke 49–51 utgjorde uvaksinerte en større andel enn fullvaksinerte blant nye pasienter innlagt på sykehus, ifølge rapporten.

– Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og fullvaksinerte personer med underliggende sykdom, påpeker FHI.

Totalt er det foreløpig rapportert om 1.057 fullvaksinerte, 119 delvaksinerte (én dose) og 3.387 uvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen siden begynnelsen av koronavaksinasjonsprogrammet.

(©NTB)