Smaalenenes Avis starter 21. oktober en samfunnskonkurranse for elever på ungdomstrinnet. Hver klasse kan stille med flere lag, med tre til fire deltakere på hvert av lagene. Lagene administreres av samfunnsfaglærer, som har ansvaret for at elevene får tildelt et spørsmålsark i sin første samfunnsfagtime hver uke. På dette arket er det fem spørsmål i kategoriene internasjonale spørsmål, nasjonale spørsmål, lokale spørsmål, sport, og kultur.

Så langt er det ni klasser rundt i distriktet som har medlt på lag. Ett av dem er fjorårtes vinnere.

I fjor var det laget Smash fra klasse 9C på Grøtvedt ungdomsskole i Askim som stakk av med seieren og dermed også 10.000 kroner. Klassen valgte å bruke pengene på en dag med paintball for hele gjengen.

Klassen heter i år 10E og hører til nye Askim ungdomsskole, men de stiller like fullt opp.

– Vi har bestemt oss for å vinne i år igjen. Elevene syns det var veldig moro å være med i fjor, og særlig finalen var et høydepunkt, forteller kontaktlærer Trond Winther.

Klassen stiller med toppet lag og skal i gang med intervju-runder for å sette opp lag som har god oversikt over alle kategoriene.

Hvert spørsmål har tre svaralternativ. Lagene skal så besvare disse spørsmålene, uten hjelpemidler, i løpet av 5–10 minutter. Svarene blir samlet inn igjen av læreren og registrert på nettstedet til 5 rette. Besvarelsene blir offentliggjort hver fredag innen klokken 16.00 på smaalenene.no

Konkurranseperioden er fra og med uke 43, til påske neste år. De lagene som har svart mest riktig i løpet av hele perioden, møtes til en finale i Askim kulturhus. Vinnerlagene premieres!

Vil din skole være med?

Send påmelding til femrette@smaalenene.no

Man kan også ta kontakt med Bodil Løken på tlf 907 56 640.

Påmeldingsfrist er mandag 10. oktober.