Nå kan din klasse bli den store kunnskapsvinneren! Smaalenenes Avis starter nå en ny runde av samfunnskonkurransen for elever på ungdomstrinnet.

Hver klasse kan stille med flere lag, med tre til fire deltakere på hvert av lagene.

Slik foregår konkurransen:

Lagene administreres av samfunnsfaglærer, som har ansvaret for at elevene får tildelt et spørsmålsark i den første samfunnsfagtimen hver uke. På dette arket er det fem spørsmål i kategoriene: internasjonale spørsmål, nasjonale spørsmål, lokale spørsmål, sport og kultur. Hvert spørsmål har tre svaralternativ. Lagene skal så besvare disse spørsmålene, uten hjelpemidler, i løpet av 5–10 minutter. Svarene blir samlet inn igjen av læreren og registrert på nettstedet til 5 rette. Besvarelsene blir offentliggjort hver fredag innen klokken 16.00 på smaalenene.no/5_rette.

Konkurranseperioden er fra og med uke 42, til påske neste år. De lagene som har flest riktige svar i løpet av hele perioden, møtes til en finale i Askim kulturhus. Vinnerlagene premieres.

Vil din skole/klasse være med?

Send påmelding til femrette@smaalenene.no

Dere kan også ta kontakt med Bodil Løken på telefon 90 75 66 40.

Påmeldingsfrist: Mandag 6. oktober.