25 stoppet i politikontroll – denne unnskyldningen gikk igjen