18-åringen fra Askim ble målt til hele 114 kilometer i timen i 60-sonen da politiet holdt fartskontroll på Spydebergveien den 17. august i år. Tidligere denne måneden måtte den unge mannen møte i Follo og Nordre Østfold tingrett for forholdet. I retten avga mannen en uforbeholden tilståelse.

Mannen er ikke tidligere straffedømt. I retten foreslo påtalemyndigheten at straffen settes til samfunnsstraff i 30 timer, med en gjennomføringstid på 90 dager, subsidiært fengsel i 15 dager. Retten sluttet seg til dette forslaget. Hvis mannen ikke hadde tilstått forholdet, ville straffen blitt strengere.

Uansett mente retten at det av preventive hensyn skal være streng reaksjon ved kjøring med høy hastighet.

«Det er et viktig hensyn for å sikre trafikksikkerheten at enhver plikter å rette seg etter de trafikkregler som gjelder. De er fastsatt for å sikre en trygg ferdsel, og for å forebygge farlige trafikksituasjoner,» står det i dommen fra Follo og Nordre Østfold tingrett.

Mannen ble også fradømt førerkortet i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få tilbake førerretten.

Mistet lærlingplassen

Egentlig skulle 18-åringen begynne som lærling i en håndverkerbedrift tidligere denne måneden. Sånn ble det ikke.

Ifølge arbeidskontrakten må lærlinger i bedriften ha førerkort klasse B. Da mannen ga beskjed til arbeidsgiver at han hadde mistet førerkortet, fikk han tilbakemelding om at de hadde mottatt informasjonen. Siden har han ikke hørt noe fra bedriften. Han møtte heller ikke opp på jobb til sin første arbeidsdag.

«Han har ikke hørt noe fra arbeidsgiver. Det er mye som tyder på at han har mistet lærlingestillingen,» står det i dommen fra Follo og Nordre Østfold tingrett.