16.000 innbyggere i kommunen kan stå uten drikkevann

Innbyggerne i deler av kommunen har for lite reservevann og kan oppleve at vannrørene går tomme.