Angan viser teknikk

Angan viser god nærteknikk i kampen mot Hønefoss.