Nytt kjørekontor i Østfold

Østfold kollektivtrafikk åpner 1. august et nytt <br></br> kjørekontor for bestilling og koordinering av syketransport og skoleskyss med drosje.

DEL
En betydelig del av den offentlige betalte drosjetransporten i Østfold skal heretter styres fra dette kontoret, som er underlagt Østfold fylkeskommune.
– Målsettingen er å bli mer effektive. Vi skal bruke mindre offentlige penger ved å samordne transportene bedre, sier direktør for Østfold kollektivtrafikk Jostein Haug.
Brukerne vil få minst like godt tilbud som tidligere, presiserer han.
Østfold kollektivtrafikk har også ansvaret for ruteopplysningen på telefonnummer 177, og dette vil bestå slik som i dag.
Østfold kollektivtrafikk samordne opplysningstjenesten med bestilling og informasjon om syketransport og skoleskyss.
Brukerne vil også nyte godt av at åpningstidene for bestilling av syketransport og skoleskyss utvides. Mens man før bare kunne bestille transport på dagtid, kan man heretter få gjort dette noen timer på kveldstid og i helgene også.
Det er brukeren selv, eller helsepersonell som behandler vedkommende, som skal melde inn transportbehov til Østfold kollektivtrafikk. Dette må gjøres senest innen klokken 14 dagen før.
Trygdeetaten bruker om lag 50 millioner kroner i året på drosjekjøring for pasienter som skal til behandling eller hjem fra sykehus. Fylkeskommunen bruker 20 millioner kroner på lovpålagt skoleskyss. Alt dette skal nå altså koordineres fra Østfold kollektivtrafikks kjørekontor.

Artikkeltags