↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 89 91 00

Faks: 69 89 27 70

Besøksadresse

Storgata 2
1850 MYSEN
  1. Beskrivelse
Eidsberg Sparebank er opptatt av å vise våre kunder hva vi står for. Nedenfor finner du derfor de 4 verdiene vi synes er viktigst. Trygghet Eidsberg Sparebank har vært en "trygg havn" for alle sine kunder i oppgangstider og nedgangstider.Banken har , takket være sin soliditet, sin nøkternhet og sin lokale forankring, klart seg gjennom nedgangstider og bankkriser både i eldre og nyere tid. Dette er med og skaper et trygt og tillitsfullt forhold mellom bank og kunde. Selvstendighet Vår selvstendighet er den beste garanti for at Eidsberg Sparebank skal fortsette å utvikle seg til det beste for kundene og det lokalsamfunnet vi er en aktiv del av. Alle beslutninger treffes lokalt - de fleste i direkte møte mellom kunde og kunderådgiver. Dette skaper en nærhet og et godt forhold mellom bank og kunde. Det å være "herre i eget hus" er et strategisk veivalg som Eidsberg Sparebank har tatt fordi vi er overbevist om at det er til det beste for våre kunder og det lokalsamfunnet vi skal betjene. God service Eidsberg Sparebank skal ha fornøyde kunder. kunder som i det daglige opplever at de blir tatt godt hånd om og får den service de forventer, er den viktigste forutsetningen for at banken skal få nye og beholde gamle kunder. Vi tror det er særlig tre forhold som er avgjørende for at bankens medarbeidere på best mulig måte skal kunne hjelpe kunden og bidra til at kundens forventninger innfris: Vår fremtreden. Vi ønsker å gi kundene positive opplevelser og i størst mulig grad individuell oppfølging. Kvaliteten på vår saksbehandling. Vi vektlegger høy faglig kvalitet i alt vårt arbeid og rask saksbehandling. Vår kompetanse. Vi satser offensivt på utvikling og utdanning av våre ansatte. Personlig kontakt Stadig flere av våre kunder foretrekker moderne teknologiske løsninger når de skal utføre sine banktjenester. Likevel vil de fleste kunder før eller siden ha behov for rådgivning og noen å drøfte mer kompliserte finansielle problemstillinger med. Da er ofte personlig kontakt med en av våre rådgivere å foretrekke. Eidsberg Sparebank vil legge til rette for at mange av våre kunder får sin egen personlige rådgiver. Greier vi å utvikle gode personlige relasjoner gjennom en slik kontakt, vil dette være det beste utgangspunkt for et langt og godt kundeforhold.